សង្ខេប

  • លេខយោង LHH30
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ជួល ផ្ទះ Siem Reap

600 $ / ខែ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available